خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: دسامبر 2008
چهارشنبه 31 دسامبر 2008

“ایدز” بیماری پست مدرن روزگار پست مدرن ما، شاید بیشترین آمار مبتلایان خود را در میان مردان داشته باشد، اما بیشک بی دفاع ترین قربانیان خود را همواره از میان زنان برگزیده است. زنانی که درست مانند روز گار خود از ضعفی رنج می برند که در نتیجه ی برخورد ناگزیر تضادها به وجود آمده […]

چهارشنبه 10 دسامبر 2008

میگویند تکرار فجایع ذهنیت را مصون و لاجرم عکس العمل را کاهش میدهد. حقیقتى در این توحش نهفته است؛ اگر شما هر روز و هر لحظه خبر جنایت٬ تجاوز٬ سنگسار٬ اعدام٬ ترور٬ بمب گذارى٬ اسید پاشى و سریالى بى پایان از سبعیت میشنوید٬ لابد بدرجه اى سیستم عصبى و واکنشى تان “مصون” میشود! آرى٬ اگر […]

یکشنبه 7 دسامبر 2008

همین دیشب بود (شنبه 16 آذر) که تلویزیون رژیم راه پیمایی گله های اوباش حزب اله و بسیجی را در دانشگاه تهران به نمایش گذاشت و سعی کرد تا آن را به عنوان برگزاری مراسم روز دانشجو به خورد مردم دهد. اما نه کسی این نمایش خنده دار و کج و کوله خود فریبی و […]

سال که به سراشيبي مي افتد بدبختي ما کارگران صد تا هست هزار تا ميشود. ” شب عيد” عبارتي است که آرام آرام كه سال از نيمه در ميگذرد بر زبان کارگران جاري ميشود. نه بخاطر اينکه عيدي در پيش است و ظاهرا خوشي هم با اين کلمه بايد پشت بندش بياييد. که کاملا برعکس […]

پیدایش انسان / یوزف ه.رایش هلف / ترجمه سلامت رنجبر نتایج پژوهش های نوین علمی که با دقت و زحمت بسیاری به دست می آیند، غالبا درلابه لای مجلات علمی-تخصصی از دسترس مردم دور می مانند. اما این بار موضوع چیزی ورای گذشته بود. خبر مثل بمب ترکید. در جریان این خبر، نتیجه خیلی نامنتظره […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها