خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: ژانویه 2009

این نوشته قبلا در نشریه جوانان کمونیست منتشر شده است. ” از هفته گذشته رسانه‌هاي كره‌ جنوبي در ميان بهت و ناباوري مردم اين كشور، به بررسي جزئيات پرونده جنايت‌هاي كانگ هوسون، مرد جواني كه 7 زن را به قتل رسانده است، پرداخته‌اند. اين مزرعه دار 38 ساله كره اي تا‌كنون به قتل حداقل 7 […]

‫مارکس و انگلس بيان برداشت ماترياليستی از تاريخ را در ايدئولوژی آلمانی، برای اولين بار با شرح‬  ‫مقدمات، ‬کار خود را آغاز میکنند. اين مقدمات مردم واقعی و زنده، فعاليت آنها و شرايط مادی‬ ‫فعاليت ‪‬آنهاست. فعاليت مردم دارای دو وجه است: توليد (رابطه مردم با طبيعت) و مراوده (رابطه‬ ‫مردم با يکديگر). توليد و […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها