خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: آوریل 2009

معاون دادستانی تهران و مسئول رسیدگی به جرائم رایانه ای و فناوری اطلاعات (واحدی که جدیدا به قصد مقابله با جنبش عظیم ضد مذهبی توسط جمهوری اسلامی ایجاد شده است) اخیرا برای ۲۶ تن از متهمین سایتهای ضد دینی حکم اعدام صادر کرده است. وی اعلام کرده که اتهام این افراد زیر سوال بردن عقاید […]

اخیرا وزارت آموزش و پرورش تفاهم نامه ای با مدیر حوزه علمیه قم امضا کرده که براساس این تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش ۴۲۰۰ مدرسه دخترانه را به حوزه علمیه قم تقدیم میکند. طرح بستن مدارس و تبدیل آن به حجره های آخوندسازی از مهر ماه امسال قرار است اجرا شود. به این ترتیب […]

‫مارکس و انگلس بيان برداشت ماترياليستی از تاريخ را در ايدئولوژی آلمانی، برای اولين بار با شرح‬  ‫مقدمات، ‬کار خود را آغاز میکنند. اين مقدمات مردم واقعی و زنده، فعاليت آنها و شرايط مادی‬ ‫فعاليت ‪‬آنهاست. فعاليت مردم دارای دو وجه است: توليد (رابطه مردم با طبيعت) و مراوده (رابطه‬ ‫مردم با يکديگر). توليد و […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها