خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: می 2009

این دور از “انتخابات” ریاست جمهوری تناقضات موجود در جامعه ایران را به شکلی بسیار کمیک به نمایش گذاشته است. ناخوانی روندهای اجتماعی – سیاسی و فرهنگی جامعه با بختک حکومتی که “حجاب  اختناق” بر جامعه کشیده است و تنش دائمی میان جنبش های اجتماعی که خواهان مناسبات برابر تر، مدرن تر و آزادتر اند […]

انتخابات بورژوایی یک عرصه دیگر نبرد طبقاتی بین طبقات و اقشار گوناگون اجتماعی است. صرفنظر از اینکه این انتخابات ها در جوامع به اصطلاح دمکراتیک یا دیکتاتوری بورژوایی انجام میگیرد و در آن چقدر تقلب میشود یا نه، اما یک قاعده و قانون وجود دارد که از منظر منافع طبقاتی غیر قابل تخطی است. در […]

پنج‌شنبه 21 می 2009

رفرم آنگاه خصلت انقلابی خود را حفظ می کند که نخست خواسته ها و مطالبات مطرح شده آن برآمده از مبارزه اجتماعی توده ها- به ویژه مبارزه طبقاتی- به عبارتی از درون یک جنبش اجتماعی فراگیر شکل گرفته باشد. خصلت جنبشی هر گونه مبارزه اجتماعی در طول تاریخ ایران که منجر به تغییر و تحولات […]

دوشنبه 18 می 2009

کمتر از یک ماه دیگر دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی برگزار می شود و همچون همیشه در آستانه انتخابات مباحث و گفتگوهای مرتبط با این مقوله درمیان گروه ها و نیروهای اجتماعی- سیاسی از طیف حکومتی گرفته تا اصلاح طلب و اپوزیسیون، از خانه و محل کار و دانشگاه گرفته تا اماکن عمومی، […]

دلارا دارابي امروز ديگر نامي آشنا براي ميليونها نفر در ايران و در دنيا است. اسم و عكس و نقاشي هاي دلارا براي بسياري آشنا است . دلارا دارابی، ساكن شهر رشت در شمال ايران يك دختر هنرمند ١٧ ساله بود٬ كه در جريان يك درگيري در منزل يكي از اقوامش كه منجر به قتل […]

موضع رزا لوکزامبوگ در قبال سازو کار ایجاد وحدت طبقه روشن است: طبقه کارگر در جامعه سرمایه داری ضرورتا پاره پاره است و یکپارچه سازی آن فقط از طریق فرایند انقلاب حاصل می شود. با وجود این، شکل این یکپارچه سازی انقلابی قائم به سازو کاری خاص است که ارتباط اندکی با هرگونه تبین مکانیستی […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها