خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: آوریل 2010

قرار ما، 11 اردیبهشت، ساعت 16، خیابان آزادی، مقابل وزارت کار در تهران

جمعه 30 آوریل 2010

اخیرا خانم ثریا شهابی متنی مثلا خیلی انتقادی به پوستری که طراحی کردم نوشتند ( اینجا ) که لازم است به برخی ذهنیات ایشان در این مورد پاسخ بدهم. 1- اول از همه بگویم پوستری که ایشان نقدش کرده، ایده و طراحیش کار فردی من بوده است. اینجا

حرفی ندارم، فقط می خواهم بگویم یکی به میخ می زنید یکی به نعل. از سر ناچاری و فشار افکار عمومی صدایتان در آمده. اما راستش مشکل طبقه کارگر همین قانون اساسی است!شما را ارجاع می دهم به بحثهای فعالین کارگری حول همین قانون اساسی که بازگشت به آن را برون رفت از مشکلات می […]

ایراد اساسی شما خانم صدر این است که نمی دانید ریشه مشکل کجاست. شاید هم می دانید ولی در این دوران برای بعضیها، خود را به نادانی زدن برای جلوگیری از دست بردن به ریشه ها مفید تر است. می بخشید بی پرده سخن می گویم. بیاید فرض بگیریم حرفهای شما همه اش درست است. […]

چهارشنبه 28 آوریل 2010

این ملاهای غارنشین مزخرفاتی میگن که آدم رو به انجام یک کارهایی وادار میکنند! کاریکاتوری جالب از نیلیان

خیلی ساده است! به این بیانیه کارگران شرکت واحد که در کوران تبلیغات انتخاباتی منتشر شد توجه کنید: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به عنوان یک نهاد کارگری وظیفه خود می داند از تمام کاندیداها بپرسد تا در صورت ارائه جواب منطقی، کارگران تصمیم خود را در این رابطه بگیرند. ولی متاسفانه کاندیداهای ریاست […]

سه‌شنبه 27 آوریل 2010

2 روز پیش مدیران بالاترین به اسم تخلف و سرپیچی از قوانین، اکانت من را برای 6 روز بستند. تخلفی که به زعم آنها روی داده بود، تاریخش بر می گشت به 6 روز قبل از بسته شدن اکانتم. از قرار یکنفر گزارش تخلف رد کرده بود و خوب می دانیم که مدیران بالاترین اجرای […]

در آستانه روز جهانی کارگر، 10 تشکل مستقل کارگری ایران قطعنامه  ای شامل 15 بند منتشر نموده اند که به تبین مطالبات این تشکلها به عنوان نمایندگان کارگران ایران می پردازد. در مقدمه این قطعنامه امده است: اول ماه مه روز همبستگي بين المللي طبقه کارگر و روز اعتراض جهاني کارگران به فقر و فلاکت […]

روز جهانی کارگر امسال روز اعتراض علیه فقر و دستمزدهای یک سوم خط فقر، روز اعلام جرم علیه کشتارها و اعدامها و شکنجه ها و دستگیریها بویژه در یکسال اخیر، روز اعلام خواست آزادی فوری زندانیان سیاسی، حق بی قید و شرط تشکل و تحزب و اعتصاب، و آزادیهای بی قید و شرط سیاسی و […]

یک آقای دکتر پژوهشگری زحمت کشیدن و سالها در خصوص تاریخ ارتباطات در ایران تحقیقات گسترده ای کردن که نتیجش انتشار یک کتاب سه جلدی با مجموع 2 هزار صفحه شده است. با تحقیقاتی گسترده و با کلی منبع و ماخذ و ارجاعات علمی. طبعا چنین کتابی باید ارزش علمی بالایی داشته باشه. که البته […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها