خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: جولای 2010

در كشاكش ميان جمهوري اسلامي و آمريكا و دولتهاي غربي٬ اكنون سياستهاي تحريمي گسترده اي عليه جمهوري اسلامي به كار گرفته شده است و هرروز اين تحريمها تشديد ميشود. آخرين اقدام طرحي است كه اتحاديه اروپا براي تشديد تحريمها عليه ايران در دستور گذاشته و قرار است وزراي خارجه اين اتحاديه در نشستي آنرا به […]

چهارشنبه 14 جولای 2010

« زن بدبخت محکوم به بردگی تحمل ناپذیری شده بود و آقای م حقوق برده داری خود را که تحت حمایت قانون مدنی وحق مالکیت بود،اعمال می کرد.این حقوق مبتنی بر شرایط اجتماعی است که در آن عشق با احساسات خودجوش عشاق بی ارتباط می شود اما به شوهر حسود اجازه داده می شود چون […]

امسال را سال « همت مضاعف و کار مضاعف » نامیده اند، سالِ حداقلِ دستمزدِ « 303 هزار تومانی» در هنگامة خط فقرِ « 900 هزار تومانی»، سالِ طرح به اصطلاح جراحی اقتصادی- بخوانید جلادی اقتصادی- و آزاد سازی بی مهار قیمتها، سال بیکارسازی های مضاعف، که حتی فغان خانه کارگر- بخوانید خانة سرمایه- را […]

بلافاصله پس از اين كه امپراتورى عثمانى به اوج خود رسيد، در سراشيب افول مداوم و طولانى خود نیز گرفتار شد. فشارهاى مركزگريز، فساد، و سوءمديريت ادارى و دیوانسالارى، يعنى همه مشكلاتى كه امپراتورىهاى اسلامى ييشين گرفتار آن بودند، دامن تازه‌ترین عضو باشگاه امپریالیستها را نيز گرفت. مطابق يك ضرب‌المثل ترکى كه میگوید «ماهى از سر میگندد»، زوال از بالا شروع شد. درست همان طور كه ظهور باشكوه عثمانیها بيشتر از همه مديون توانايى آنها در تربيت زنجيره درازى از سلاطين ير تكايو و كار آمد بود، افول آن نيز بازتاب افت سریع كفايت خاندان سلطنت بود.

بایگانی‌ها
پروژه‌ها