خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: مارس 2011

گنده گویی نافرجام موجود متجاوزی به نام حسین طائب باعث شده تا بعضی توده ای – اکثریتیهای متوهم، به حزب کمونیست کارگری ایران فحاشی کنند و سعی کنند از آب گل آلود ماهی بگیرند! توده ای – اکثریتیها، به خاطر بهم خوردن نمایش کنفرانس برلینشان و از دست رفتن سفره لفت و لیسی که می […]

چهارشنبه 2 مارس 2011

تصویر جمعیت زیادی از جوانانی که دست بند زده شده روی آسفالت خیس میدان توحید تهران بر شکم خوابانیده شده بودند، تصویری دردناک و زجر اور پیش روی همه بود. دیروز هم شاهد دستگیریهای فراوانی بودیم. کجای دنیا با هفته ای یکبار تظاهرات خیابانی، مردم به نتیجه رسیدند که ما دومی اش باشیم؟ تحلیل من […]

چهارشنبه 2 مارس 2011

کسی که پشت سر امثال موسوی و کروبی، از سازندگان دیکتاتوری جمهوری اسلامی می ایستد و به اسم آزادی از آنها دفاع می کند، یا فریبکاری بیش نیست، یا از آزادی همانقدر که “به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد” فهمیده است…

مارکس متاخر و راه روسی عنوان کتابی است راجع به مارکس. تئودور شانین، جامعه‌شناس برجسته لهستانی/روسی در مسائل دهقانی و استاد رشته جامعه‌شناسی در دانشگاه منچستر در این کتاب تفسیرهایی را درباره مارکس در آخرین مراحل تکاملش ارائه می‌کند که مستقیما به پیش نویس‌هایی که در کتاب انتشار یافته‌اند، مربوط است. به قول نویسنده این […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها