خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: فوریه 2012

این شاید سوال اکثریت قریب به اتفاق مردم و جوانان باشد که در این روزها چه باید کرد؟ به قول جماعت همیشه شکست طلب و ترسان از حضور مردم در خیابان باید در خانه ماند و نظاره گر بود؟ قطعا حضور در خانه چیزی را تغییر نخواهد داد. مردمی که راه خیابان را یافته اند، […]

یک میلیارد و ششصد میلیون یورو از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران، به حساب مجتبی خامنه ای فرزند آیت اله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی واریز شده است. این مطلب را سایت “جرس” وابسته به مخالفان علی خامنه ای به نقل از منابع خود منتشر کرده است. این خبر در حالی منتشر می شود […]

در خبرها آمده که فرمانده کل ناتو در افغانستان از وقوع “بی‌حرمتی به قرآن” در یکی از پایگاه‌های ناتو عذرخواهی کرده است. این عذرخواهی به خاطر گزارش‌های منتشر شده ای بود که تعدادی از کتاب‌های مذهبی، و از جمله چند نسخه قرآن، در میان اشیاء دور اندخته شده و سوخته‌ی این پایگاه دیده شده است. […]

سه‌شنبه 21 فوریه 2012

دو ماه از فرار می گذرد و هنوز در این شک هستم که اصلا چه شد. داستان اتفاقات و بی مهریها را که کنار بگذارم، تقریبا به این نتیجه می رسم که حالا باید جور دیگری به دنیا نگاه کنم. حداقل که مثل آدم عادی نمی توانم حتی از شهری به شهر دیگر برم. اینکه […]

پیدایش انسان / یوزف ه.رایش هلف / ترجمه سلامت رنجبر نتایج پژوهش های نوین علمی که با دقت و زحمت بسیاری به دست می آیند، غالبا درلابه لای مجلات علمی-تخصصی از دسترس مردم دور می مانند. اما این بار موضوع چیزی ورای گذشته بود. خبر مثل بمب ترکید. در جریان این خبر، نتیجه خیلی نامنتظره […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها