خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: مارس 2012

علیه خشونت سازمانیافته ریاضت اقتصادی دولتها باید به خیابان آمد و از خود دفاع کرد. اگر شیشه شکستن از نظر آنها خشونت است، گرسنگی تحمیلی آنها به ما جنایت است و باید به دادگاه لاهه کشانده شوند…

پنج‌شنبه 8 مارس 2012

این عکس و بیانیه رو تعدادی از رفقای حزب از داخل منتشر کردن. دست تک تکشون رو به گرمی می فشارم و به این جرات و حرکتشون درود می فرستم. زنده باد روز جهانی زن ما جمعی از جوانان عضو حزب کمونیست کارگری ایران، روز جهانی زن را به همه انسانهای شریف و آزادی خواه […]

پنج‌شنبه 8 مارس 2012

منتشر شده در جوانان کمونیست 544 قبلا باید خاطر نشان کنم که رای دادن یا ندادن خاتمی در نمایش انتخابات مجلس، از نظر مردم کمترین اهمیتی ندارد. خاتمی مدتهاست که جایگاه سیاسی خود را نزد مردم از دست داده و حضورش در این انتخابات هم از سوی مردم مهم تلقی نمی شود. اما رای دادن خاتمی […]

سه‌شنبه 6 مارس 2012

نشانه ها را چشمی ندید. کسی در نیافت که روزگاری نو فرا می رسد. فراز رفتن گیتی از اوجی غمبار و فرو افتادنش در سراشیب تغییر را انگشتان مشتاقی لمس نکرد. شاعران و خنیاگرانی که می بایست تا ابد درباره آن روز سخن گویند، در نیافتند که به عصری جدید گام نهاده اند. هیچکس به […]

یرواند آبراهامیان به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین تاریخ‌نگاران ایران معاصر شناخته می‌شود که در سالهای فعالیت خود آثار ارزشمندی چون «ایران بین دو انقلاب»‌،‌ «کودتا»‌ و «تاریخ ایران مدرن»‌ را به رشته تحریر درآورده است. کتاب«مردم در سیاست ایران» که مقاله حاضر یکی از فصلهای این کتاب است، حاصل پژوهش‌های او درباره نقش و جایگاه مردم در سیاست ایران است. موضوع محوری پژوهش‌های یرواند آبراهامیان در این کتاب، تغییرات و تحولاتی است که نه از گذر گفت‌وگوها و بده‌بستان‌های سیاستمداران حرفه‌ای پشت درهای بسته، بلکه به واسطه‌ی حضور مردم در خیابان یا همبستگی اصناف و جمعیت‌ها برای رسیدن به خواست‌هایی جمعی به دست آمده. این پژوهش‌ها از قدرتی می‌گویند که بی‌قدرتان جامعه دارند و از نقشی عمده که در شماری از گره‌گاه‌های تاریخ ایران داشته‌اند – و البته که این نقش‌آفرینی همیشه هم به حماسه‌هایی شورآفرین نینجامیده و گاه ناکامی‌هایی حاصل آورده که زندگی نسل‌هایی را به باد داده‌اند. این مقاله‌ها بررسی قوت‌ها و ضعف‌های چند نمونه از جنبش‌های مردمی در فرازهای تاریخی مهم این سرزمین‌اند، چندوچونی در این پرسش که آدم‌های کوچه و خیابان چه طور کوشیده‌اند فردای‌شان را بهتر کنند، کجاها موفق بوده‌اند و کجاها شکست‌خورده‌اند.

بایگانی‌ها
پروژه‌ها