خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: ژانویه 2013

انگ دينى در انقلابات واقعا مهم جهانى به نخستين مراحل مبارزه بورژوازى براى آزادى يعنى از قرن ١٣ تا ١٧ محدود مى شود. و بايد علت آن را نه آنگونه که مثلا فوئرباخ تصور مى کند در دلهاى انسانها و نيازهاى مذهبى شان، بلکه بايد در سرتاسر تاريخ گذشته قرون وسطى پيدا کرد که هيچ […]

دوشنبه 21 ژانویه 2013

امروز که به تجربه شوروی نگاه می کنیم، می بینیم که بر پایه شکست بلوک شرق و آن چیزی که به آن باصطلاح سوسیالیسم موجودِ می گفتند، یک حمله افسار گسیخته و وحشیانه ای به ابتدایی ترین حقوق مردم وجود دارد. در همه جای دنیا! از یونان و ایران گرفته تا آمریکا و استرالیا و […]

موضع رزا لوکزامبوگ در قبال سازو کار ایجاد وحدت طبقه روشن است: طبقه کارگر در جامعه سرمایه داری ضرورتا پاره پاره است و یکپارچه سازی آن فقط از طریق فرایند انقلاب حاصل می شود. با وجود این، شکل این یکپارچه سازی انقلابی قائم به سازو کاری خاص است که ارتباط اندکی با هرگونه تبین مکانیستی […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها