خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: جولای 2013

بارها و بارها به نقش بی بی سی در وقایع تاریخ معاصر اشاره کرده و بر نقش ضد انقلابی آن در وقایع معاصر ایران تاکید داشته ایم. بارها نشان داده ایم که چگونه این رسانه با تمام ادعای بی طرفی که دارد سخنگوی یک طیف خاص از ضد انقلاب حاکم است. این اما از روحیه […]

پیدایش انسان / یوزف ه.رایش هلف / ترجمه سلامت رنجبر نتایج پژوهش های نوین علمی که با دقت و زحمت بسیاری به دست می آیند، غالبا درلابه لای مجلات علمی-تخصصی از دسترس مردم دور می مانند. اما این بار موضوع چیزی ورای گذشته بود. خبر مثل بمب ترکید. در جریان این خبر، نتیجه خیلی نامنتظره […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها