خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: آگوست 2013
چهارشنبه 28 آگوست 2013

دفاع از حقوق کودکان در ایران، جنبشی بالنده و رو به جلو است. مبتکر است و با خلاقیتهایی که در نگاه اول شاید ساده بنظر برسد، در پی تغییر در وضعیت کودکان در جامعه است. از کودک کار گرفته تا کودکان مهاجر و وضعیت آموزش و پرورش و بهداشت کودکان و هر آنچه به حقوق […]

چهارشنبه 28 آگوست 2013

…تاریخ ما بی‌قراری بود نه باوری نه وطنی… احمدشاملو مهاجرت یا تبعید خودخواسته، یکی از آن اتفاقات نادری است که ممکن است در زندگی هرانسانی فارغ از نژاد و رنگ و عقیده‌ای روی دهد. بنا بر بررسیهای سالهای اخیر،بعد از رویدادهای سال 1388 بمانند سالهای تاریک دهه 60 و مخصوصا سالهای خونین 60 و تابستان […]

دوشنبه 5 آگوست 2013

برنامه هفته گذشته روی خط تلویزیون صدای آمریکا اختصاص داشت به به موضوع پناهجویان ایرانی در ترکیه و استرالیا. صحبتهای من در این برنامه از دقیقه 33

پیدایش انسان / یوزف ه.رایش هلف / ترجمه سلامت رنجبر نتایج پژوهش های نوین علمی که با دقت و زحمت بسیاری به دست می آیند، غالبا درلابه لای مجلات علمی-تخصصی از دسترس مردم دور می مانند. اما این بار موضوع چیزی ورای گذشته بود. خبر مثل بمب ترکید. در جریان این خبر، نتیجه خیلی نامنتظره […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها