خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: ژانویه 2014

اعمال سانسور، محدودیت و نظارت ساختاریافته و هدفدار بر دسترسی کاربران به محتوای اینترنت در ایران، از دولت اصلاحات آغاز شد و در دولت مهرورزی احمدی نژاد به اوج خود رسید و در نهایت در دولت امید و اعتدال شاهد سختگیریهای بیشتری شد. تا جایی که بر اساس آخرین آمارها، نیمی از 500 وبگاه های […]

بلافاصله پس از اين كه امپراتورى عثمانى به اوج خود رسيد، در سراشيب افول مداوم و طولانى خود نیز گرفتار شد. فشارهاى مركزگريز، فساد، و سوءمديريت ادارى و دیوانسالارى، يعنى همه مشكلاتى كه امپراتورىهاى اسلامى ييشين گرفتار آن بودند، دامن تازه‌ترین عضو باشگاه امپریالیستها را نيز گرفت. مطابق يك ضرب‌المثل ترکى كه میگوید «ماهى از سر میگندد»، زوال از بالا شروع شد. درست همان طور كه ظهور باشكوه عثمانیها بيشتر از همه مديون توانايى آنها در تربيت زنجيره درازى از سلاطين ير تكايو و كار آمد بود، افول آن نيز بازتاب افت سریع كفايت خاندان سلطنت بود.

بایگانی‌ها
پروژه‌ها