خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: فوریه 2015
سه‌شنبه 24 فوریه 2015

“اگر سیریزا شکست بخورد نا امیدی بزرگی مردم یونان و اروپا را فراخواهد گرفت. و این موضوع راه برای روی کار آمدن دولتی راست افراطی در یونان با اقدامات ریاضت کشانه بیشتر هموار خواهد کرد.” به نقل از اوریستیس دولوس، با گرایش کمونیستی، عضو کمیته مرکزی حزب سیریزا یونان در گفتگو با رادیو فردا در […]

مارکس متاخر و راه روسی عنوان کتابی است راجع به مارکس. تئودور شانین، جامعه‌شناس برجسته لهستانی/روسی در مسائل دهقانی و استاد رشته جامعه‌شناسی در دانشگاه منچستر در این کتاب تفسیرهایی را درباره مارکس در آخرین مراحل تکاملش ارائه می‌کند که مستقیما به پیش نویس‌هایی که در کتاب انتشار یافته‌اند، مربوط است. به قول نویسنده این […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها