خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: می 2015
یکشنبه 17 می 2015

به دلايل زير، تا اطلاع ثانوی ديگر نمی‌نويسم: ۱. در طی اين مدت که حدودا ۱۰ سال از تولد “دروازه‌های سپیده‌دم” می‌گذرد، هر چه سعی کردم نتوانستم توجيهی قانع‌کننده برای خلق و ادامه حيات آن، پيدا کنم. من واقعا نمی‌دانم که چرا همچنان بايد وبلاگ داشته باشم و عقايد خودم را از اين طريق با […]

باک، روزنامه نمی خواند و گرنه می فهمید که خطری در پیش است. خطری که فقط او را تهدید نمی کرد، بلکه در کمین همه سگ های آن منطقه ی ساحلی و هر سگی بود که عضلاتی نیرومند و پشم هایی بلند و گرم داشت و پشم هایش، بدنش را در برابر برف و سرما […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها