خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: ژانویه 2017
سه‌شنبه 10 ژانویه 2017

بحث عقیم سازی زنان کارتن خواب اولین بار توسط فاطمه دانشور، عضوشورای اسلامی شهر تهران مطرح شد. بعد ازیکسال شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان در نهاد دولت روحانی اظهار کرد هنوز دولت برنامه ی مشخصی در این زمینه ندارد. بعد از مدت ها دوباره این طرح مورد بررسی قرار گرفته و اکنون دولت تصویب کرده […]

یک آقای دکتر پژوهشگری زحمت کشیدن و سالها در خصوص تاریخ ارتباطات در ایران تحقیقات گسترده ای کردن که نتیجش انتشار یک کتاب سه جلدی با مجموع 2 هزار صفحه شده است. با تحقیقاتی گسترده و با کلی منبع و ماخذ و ارجاعات علمی. طبعا چنین کتابی باید ارزش علمی بالایی داشته باشه. که البته […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها