خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: می 2017
چهارشنبه 31 می 2017

اسم این آقا «ولی» هست. «ولی» مدتهاست در اعتراض به اخراج خودش و دوستانش در مرکز شهر آنکارا دست به تحصن زده. بارها و بارها دستگیر شده اما هیچ وقت از مبارزه برای رسیدن به حقش کوتاه نیامده. چند ساعت پیش هم باز دستگیر شد. در این ویدیو که مربوط به یک ساعت پیش هست، […]

‫مارکس و انگلس بيان برداشت ماترياليستی از تاريخ را در ايدئولوژی آلمانی، برای اولين بار با شرح‬  ‫مقدمات، ‬کار خود را آغاز میکنند. اين مقدمات مردم واقعی و زنده، فعاليت آنها و شرايط مادی‬ ‫فعاليت ‪‬آنهاست. فعاليت مردم دارای دو وجه است: توليد (رابطه مردم با طبيعت) و مراوده (رابطه‬ ‫مردم با يکديگر). توليد و […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها