خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: ژوئن 2018
پنج‌شنبه 28 ژوئن 2018

در طول هفته های گذشته، اخبار گسترده ای در مورد تخریب جنگلهای شمال، از بین رفتن تالابها و زیستگاههای متنوع جانوری در کشور منتشر شده است. آثار تخریبی محیط زیست آن قدر با اهمیت است که بی توجهی به آن باعث شد که در فاصله سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ رتبه ایران در این حوزه […]

یک آقای دکتر پژوهشگری زحمت کشیدن و سالها در خصوص تاریخ ارتباطات در ایران تحقیقات گسترده ای کردن که نتیجش انتشار یک کتاب سه جلدی با مجموع 2 هزار صفحه شده است. با تحقیقاتی گسترده و با کلی منبع و ماخذ و ارجاعات علمی. طبعا چنین کتابی باید ارزش علمی بالایی داشته باشه. که البته […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها