خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: دسامبر 2019
جمعه 27 دسامبر 2019

جیمز بالدوین، نویسنده آمریکایی در ۱۹۲۴ در هارلم به دنیا آمد. او بزرگترین فرزند از میان ۹ فرزند خانواده بود و در ۱۴ سالگی، مدت کوتاهی همانند پدرش به عنوان واعظ، جوانی خود را پشت سر نهاد، چنان‌که خود می گوید :«قدرت نطق و بیان کلیسایی بر نثر من تاثیر گذاشته است.» اما همزمان به نقد مواضع کلیسا در مورد نابرابری‌های نژادی و همجنس‌گرایی پرداخت.

نوتارا اولین پروژه اسکان پناهندگان در یک ساختمان اشغالی است. آنها هزاران زن، مرد و کودک را طی چهار سال گذشته میزبانی کرده اند. در مقابل، در حالی که دیگران از راههای مختلف به پناهندگان کمک می کنند، دولت می خواهد با اعزام نیروهای ویژه آنها را از این ساختمان بیرون کند.

یرواند آبراهامیان به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین تاریخ‌نگاران ایران معاصر شناخته می‌شود که در سالهای فعالیت خود آثار ارزشمندی چون «ایران بین دو انقلاب»‌،‌ «کودتا»‌ و «تاریخ ایران مدرن»‌ را به رشته تحریر درآورده است. کتاب«مردم در سیاست ایران» که مقاله حاضر یکی از فصلهای این کتاب است، حاصل پژوهش‌های او درباره نقش و جایگاه مردم در سیاست ایران است. موضوع محوری پژوهش‌های یرواند آبراهامیان در این کتاب، تغییرات و تحولاتی است که نه از گذر گفت‌وگوها و بده‌بستان‌های سیاستمداران حرفه‌ای پشت درهای بسته، بلکه به واسطه‌ی حضور مردم در خیابان یا همبستگی اصناف و جمعیت‌ها برای رسیدن به خواست‌هایی جمعی به دست آمده. این پژوهش‌ها از قدرتی می‌گویند که بی‌قدرتان جامعه دارند و از نقشی عمده که در شماری از گره‌گاه‌های تاریخ ایران داشته‌اند – و البته که این نقش‌آفرینی همیشه هم به حماسه‌هایی شورآفرین نینجامیده و گاه ناکامی‌هایی حاصل آورده که زندگی نسل‌هایی را به باد داده‌اند. این مقاله‌ها بررسی قوت‌ها و ضعف‌های چند نمونه از جنبش‌های مردمی در فرازهای تاریخی مهم این سرزمین‌اند، چندوچونی در این پرسش که آدم‌های کوچه و خیابان چه طور کوشیده‌اند فردای‌شان را بهتر کنند، کجاها موفق بوده‌اند و کجاها شکست‌خورده‌اند.

بایگانی‌ها
پروژه‌ها