خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: آوریل 2020

مقالات و گزارشهای مختلف و متنوعی در مورد وضعیت اسفناک ساکنین کمپ پناهجویی موریا در جزیره لسووس بصورت مداوم منتشر می شود. این گزارشها و مقالات راوی شهادت افراد مختلفی هستند که به شکلهای گوناگون تجربه سختیهای زندگی در این کمپ را دارند. در اینجا من یادداشت کوتاه سابرینا لی‌ساژ از فعالین ساکن در جزیره لسووس را ترجمه کرده ام که از نزدیک هم شاهد فعالیتهای خودش و سازمانش هستم. او مدیریت برنامه های سازمان بشیرا را به عهده دارد که به زنان و کودکان کمک می کنند. بشیرا خود بخشی از یک سازمان بزرگتر است.

اقتصاد ایران با بحران‌های زیادی مواجه است که اصلاح آنها نیاز به تغییرات ساختاری در حوزه‌های مختلف دارد. این مهم را نه تنها اقتصاددانانی که بصورت مداوم در رسانه های ایران مطرح می کنند، که دیگر همه مردم می‌دانند. اقتصادی که به‌طور تاریخی از تورم بالا، سطح اشتغال پایین، رشد اقتصادی پایین و نوسانی و فقر و نابرابری در رنج است و همه این موارد در جامعه‌ای رخ می‌دهد که شهروندان با انواع تبعیض‌های سیاسی، مذهبی و جنسیتی نیز مواجه‌اند.

یرواند آبراهامیان به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین تاریخ‌نگاران ایران معاصر شناخته می‌شود که در سالهای فعالیت خود آثار ارزشمندی چون «ایران بین دو انقلاب»‌،‌ «کودتا»‌ و «تاریخ ایران مدرن»‌ را به رشته تحریر درآورده است. کتاب«مردم در سیاست ایران» که مقاله حاضر یکی از فصلهای این کتاب است، حاصل پژوهش‌های او درباره نقش و جایگاه مردم در سیاست ایران است. موضوع محوری پژوهش‌های یرواند آبراهامیان در این کتاب، تغییرات و تحولاتی است که نه از گذر گفت‌وگوها و بده‌بستان‌های سیاستمداران حرفه‌ای پشت درهای بسته، بلکه به واسطه‌ی حضور مردم در خیابان یا همبستگی اصناف و جمعیت‌ها برای رسیدن به خواست‌هایی جمعی به دست آمده. این پژوهش‌ها از قدرتی می‌گویند که بی‌قدرتان جامعه دارند و از نقشی عمده که در شماری از گره‌گاه‌های تاریخ ایران داشته‌اند – و البته که این نقش‌آفرینی همیشه هم به حماسه‌هایی شورآفرین نینجامیده و گاه ناکامی‌هایی حاصل آورده که زندگی نسل‌هایی را به باد داده‌اند. این مقاله‌ها بررسی قوت‌ها و ضعف‌های چند نمونه از جنبش‌های مردمی در فرازهای تاریخی مهم این سرزمین‌اند، چندوچونی در این پرسش که آدم‌های کوچه و خیابان چه طور کوشیده‌اند فردای‌شان را بهتر کنند، کجاها موفق بوده‌اند و کجاها شکست‌خورده‌اند.

بایگانی‌ها
پروژه‌ها