خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: اکتبر 2020
چهارشنبه 14 اکتبر 2020

زبانی که باید برای توصیف یک موقعیت استفاده کنیم. آنچه امروز در یونان شاهد هستیم، از برخورد مرزبانان با مهاجران گرفته تا وضعیت مراکز اصلی در جزایر، کمپ‌ها و دیگر بازداشتگاه ها در سرزمین اصلی ، نتیجه مستقیم سیاست هایی است که زبان روزنامه نگاری آن را سیاست های سختگیرانه یا ضد مهاجرتی می نامد، […]

جدیدا یکسری کتاب تهیه کردم که البته بعضیاشون قدیمی و تکراری هستن. مثل اوژنی گرانده. قبلا این اثر دو بالزاک رو خونده بودم اما نمی دونم چرا وقتی جلوی کتاب فروشی ایستادم، ناخوداگاه دوباره به سمتش رفتم و یک نسخه جدیدشو تهیه کردم. اوژنی گرانده به لحاظ ساختاری یک آثر واقع گرایانه است که نویسنده […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها