خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
گوگل فیلتر شد، نشد!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 28 می 2010

عصر امروز، گوگل به جمع سایتهای فیلتر شده پیوست ولی نشد! احتمالا برای چندمین بار برادران فیلترچی اشتباه کردن!