خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
در يونان چه ميگذرد؟
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در دوشنبه 8 مارس 2010

این نوشته رو دوستی در فیس بوک شیر کرده بود. مناسب دیدم تا در وبلاگ هم منتشر کنم.

موجی از اعتصابات سراسرى جنبش کارگری در يونان که از جانب جبهه سنديکائى حزب کمونيست يونان فراخوان داده شده بود و از ماه دسامبر به اوج خود رسیده و همچنان ادامه دارد پاسخی است به ترس پراکنی دولت در اثنای بدتر شدن بحران اقتصادی که یونان را به ورشکستگی تهدید میکند . پس از یک هفته شورش ، هفته اعتصاب فرا رسید : چندین اعتصاب در سه شنبه ١۵ دسامبر بوقوع پیوست که در پنج شنبه با اعتصابات سراسری کارگران به فراخوان PAME ، جبهه سندیکائی حزب کمونیست ، اوج گرفت و به همان نسبت خیل اعتراضات و تظاهرات توسط احزاب غیر پارلمانی چپ و اتحادیه های کارگری درجه اول در ۵٨ شهر یونان شکل گرفت .

کارگران بخش جمع آوری زباله برای دومین بار بصورتی غیر قانونی به خیابان ریختند . بخشهای مختلف شهر آتن پر از کپه های زباله بود زیرا کارکنان انبار زباله اصلی پایتخت ، در پاسخ به جلوگیری از اعتصاب قبلی آنها با مسدود شدن درهای انبار ، ٨٠ درصد از کار جمع آوری زباله را متوقف کرده بودند . کارگران ، خواستار بازگشت به کار ٢٠٠ نفر از بیکار شدگان بودند .

مرکز مددکاری شهروندی (KEP) برای دومین روز در حین اعتصاب کارگران تعطیل باقی ماند . و در حقیقت هر نوع مذاکره میان بخش خصوصی و دولت را غیرممکن ساخت ، باین دلیل که KEP اداره ای است که برگه های درخواست رسمی که برای پیشبرد کار در تشریفات اداری لازم هستند را صادر میکند . کارگران ، موقعیتهای شغلی بیشتر و برسمیت شناختن تجارب شغلی شان را مطالبه میکنند .

معلمان مدارس ابتدائی و مهدکودکها نيز دست به اعتصاب زده اند . معلمان ، درحالیکه خواست ١۴٠٠ یورو حداقل دستمزد ، لغو زمانبندی ساعات کاری و دوسال آموزش رایگان و اجباری مهدکودک را مطالبه میکردند ، تظاهراتی در مقابل وزارت آموزش براه انداختند . اتحادیه ، شرکت در مباحثات “تابولا راسا” [اصطلاح وضع شده توسط جان لاک فیلسوف انگلیسی درباره ذات بشر- م.] با وزارت آموزش را رد کردند . اتحادیه سراسری معلمان تمامی مقاطع در روز پنج شنبه به این اعتصاب پیوست.

رانندگان تاکسی نیز پس از دستگیر شدن یکی از همکارانشان بدلیل جابه جاکردن دو مهاجر بدون مجوز اقامت ، در آتن اعتصاب کردند . رانندگان تاکسی الغای قانونی را خواستار شدند که از آنها میخواست تا مجوز اقامت مهاجرینی را که سوار وسیله نقلیه آنها میشوند چک کنند و نیز خواهان آزادی همکارشان شدند . تمامی پزشکان بیمارستانها نیز روز پنج شنبه در اعتصاب بودند و تمامی مراکز درمانی حساس تعطیل ماندند.

تمامی رسانه ها از صبح روز جمعه با خواست پایان “وضعیت گروگان وار” کارگران قراردادی ، پخش آزاد اخبار بدور از تجاری شدن آن و الغای تمامی قوانین ناقض تامین اجتماعی به یک اعتصاب ٢۴ ساعته دست زدند . به همین دلیل هیچ پوشش خبری ای در رادیو تلویزیون و یا اینترنت وجود نداشت . علاوه بر این ، کارگران ERT3 ، شبکه اصلی دولتی شهر سالونیکی ، تهیه کنندگانشان را بدلیل تخطی از تصمیمات اتحادیه و شرکت دادن پلیس در تهیه گزارش خبری درباره شورشها ، متهم کردند .

به رغم خوشبينی عدهای از کارشناسان، آينده يونان همچنان در ابهام است. به توجه به استمرار وضعيت بد اقتصادی بسياری از يونانيان در سالهای اخير، برخی از ناظران احتمال گسترش نارضايتيها و به خشونت کشيده شدن آن را منتفی نميدانند. اوضاع اقتصادی يونان که اين کشور را در مرز ورشکستگی کامل قرار داده، اتحاديه اروپا را نيز بسيار نگران کرده است. پاپاندرئو در گفتگويی با روزنامه آلمانی فرانکفورتر الگماينه هشدار ميدهد، سقوط يونان برای همهی کشورهای عضو اتحاديهی اروپا گران تمام خواهد شد.

از منابع زير براى تنظيم متن استفاده کرده ام
راديو المان، بى بى سى، دنياى اقتصاد، حزب کمونيست يونان، رويتر، خبرگزارى فرانسه