خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ضارب جواني كه در پل حافظ قطع نخاع شد، ابوناصر از اعضاي حزب اله لبنان در ايران است
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در دوشنبه 4 ژانویه 2010

بعد از انتشار عكسها و ويديوهاي روز 6 دي و مخصوصا تصاوير پل حافظ، تمام وقت به دنبال تصاويري مي گشتم كه در آن سرنخي از ضارب جواني كه در كنار من به ضرب گلوله قطع نخاع شد پيدا كنم. تصوير واضحي يافتم كه لحظاتي بعد از زخمي شدن آن جوان را كاملا نشان مي دهد.

تصويري كه در بالا مي بينيد، متعلق به دو نيروي تروريست جمهوري اسلامي است كه در پل حافظ، به مردم تيراندازي مي كردند. فرد سمت چپ كه با كت قهوه اي مشخص است، ابوناصر از اعضاي حزب اله لبنان، فردي است كه با شليك گلوله، موجب زخمي شدن و قطع نخاع آن جوان شد. چون دقيقا روبروي اين افراد در فاصله تقريبا 100 متري بودم، صحنه بالا را به خوبي به ياد دارم. زماني كه گارديهاي اسير شده توسط مردم فراري داده شدند و به همراه تعدادي از جوانان به سمتشان حمله كرديم، اين دو به همراه 1 نفر ديگر كه از خيابان حافظ جنوبي راهشان را به سمت ما پيدا كرده بودند، از پشت سر ما و دقيقا ابتداي كوچه خارك، به سمت مردم شليك كردند و چون به كسي تيري نخورده بود، چند نفر فرياد زدند تيرهايشان مشقي است و سعي كردند به سمتشان حمله كنند و عده اي ديگر هم به سمتشان سنگ پرتاب كردند. ابوناصر، فرد سمت چپ، در لحظه اي قبل از فرار ( مي توانم به جرات بگويم 5 ثانيه قبل از گرفته شدن اين عكس )، با كلت كمري خود مار نشانه رفت و به سمتمان ( كه در كنار يكي از موتور سيكلتهاي نيروهاي گاردي كه در آتش مي سوخت ايستاده بوديم ) شليك كرد و پا به فرار گذاشت.

امير فرشاد ابراهيمي، در وبلاگ خود اين دو نفر را شناسايي كرده است. اينها از نيروهاي حزب اله لبنان هستند. اينجا

در زير، تصوير ابوناصر را مشخص كردم و تصوير واضحي از هر دو: