خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
مانيفست كمونيست به روايت تصوير!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در سه‌شنبه 9 فوریه 2010

يكي از دوستان كتابي چاپ زمستان 58 بهم هديه داده كه روايت تصويري مانيفست كمونيست هست. دارم براي انتشار دوباره امادش مي كنم. اين يك صفحه از اين كتاب هست.