خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
حزب، مهمترین و همه جانبه ترین پاسخ به سازماندهی انقلاب است
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 23 آوریل 2010

این هفته در نشریه شماره 451 جوانان کمونیست، در مورد سازماندهی انقلاب و کلا فعالیت حزب در این عرصه، با شهلا دانشفر دبیر کمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری مصاحبه ای داشتم. شهلا در بخشی از این مصاحبه می نویسد:

روشن است که یک فاکتور مهم در پیشبرد انقلاب مردم امر سازماندهی است. از نظر ما حزب مهمترین و همه جانبه ترین پاسخ به سازماندهی انقلاب است. حزب چتری است که همه عرصه های مبارزه علیه این رژیم متوحش سرمایه داری را در بر میگیرد و به آن جهت و افق روشنی میدهد. بنابراین اولین تلاش ما جذب اعضای هر چه بیشتر به این حزب است و اولین قدم متشکل عمل کردن خود اعضای حزب است. ما از همه اعضا و دوستداران حزب میخواهیم که  در همه محلات و در تمام محیط های کار، در تمام شهرها و در تمام عرصه ها دور هم جمع شوند. هر هفته بطور منظم با همدیگر بنشینند و در مورد مسايل محیط خود و نقشی که میتوانند در مبارزات جاری داشته باشند، برنامه ریزی کنند و بدین ترتیب جمع های حزبی را تشکیل دهند. جمع هایی که ما به آنها حوزه ها و واحد های حزبی میگوییم. این جمع ها در تماسی منظم با ما قرار میگیرند و آنوقت ما مبارزه و فعالیت تمام این جمع ها را در سطحی سراسری با هم هماهنگ و هدایت میکنیم و تلاش میکنیم که در راس مبارزات کل جامعه به جلو برویم. همچنین حزب تلاش میکند به کمک اعضا و واحدهای حزبی خود در داخل ایران، مبارزات مردم را در عرصه های مختلف اجتماعی سازمان دهد.

شهلا از سازماندهی در محلات می گوید و اینکه اعضا و جمع های حزبی که در همه محلات هستند، باید هسته های محلی که در واقع همان کمیته های انقلابی و ارگانهای مقابله با نیروهای سرکوبگر در هر محله و منطقه و کوی و برزن است را سازمان دهند. هسته هایی که اساسا جوانان در آن نقش اساسی دارند و از انسانهای معترض و آزادیخواه در یک محل تشکیل میشود.

او به سازماندهی در دانشگاه و نیز سازماندهی توده کارگران اشاره می کند و می گوید:

تا آنجا که به سازماندهی توده ای در میان کارگران بر میگردد، بطور واقعی جنبش کارگری گامهای موثری به جلو برداشته است. سالهاست که فعالین کارگری در این عرصه پا پیش گذاشته اند. اعلام کرده اند که تشکل کارگری امر خود کارگران است و دست به کار ایجاد آن شده اند. بویژه در چند ساله اخیر ایجاد تشکل کارگری یک عرصه مهم جدال کارگران با جمهوری اسلامی بوده است.

همچنین در مورد معلمان می گوید:

در رابطه با معلمان نيز ما همواره تاكيد كرده ايم كه در اولين گام سعي كنند مبارزاتشان را از تحت نفوذ و دخالت رهبران سازشكار كانون صنفي معلمان بيرون ببرند. معلمان راديكال و معترض در همه شهرها خودشان جلو بيفتند. بعنوان كانونهاي اعتراض معلمان خودشان بيانيه بدهند. فراخوان بدهند. خواستهاي روشن از جمله خواست ميزان حقوقها در گام اول يك ميليون، لغو مجازات اعدام و آزادي فوري فرزاد كمانگر و عليرضا قنبري دو معلمي كه حكم اعدام بر روي سرشان است، آزادي فوري همه زندانيان سياسي، آزادي عقيده و بيان و تشكل و حق اعتصاب، لغو قوانين تبعيض آميز عليه زنان، جدايي مذهب از آموزش و پرورش و ديگر خواستهاي خود را بصورت بيانيه هاي روشن اعلام كنند و همه معلمان بصورت سراسري گرد آن متحد شوند.

شهلا دانشفر در آخر، در مورد اهمیت سازماندهی حزبی می گوید:

سازماندهی امری کاملا سیاسی و اجتماعی است و باید بصورت امری خلاق و زنده نگریسته شود. طبعا برای اینکه یک سازمان حزبی خوب کار کند، خلاق باشد، بتواند در هر شرایطی نقش ایفا کند، و واقعا سازمانده ی انقلاب باشد. قبل از هر چیز لازمه اش داشتن تمام تصویر است. به نظر من بوجود آمدن جمعهایی از اعضای حزب، جمع هایی از کمونیستها و انسانهای آزادیخواه و چپ که افق انقلاب و سوسیالیسم را در مقابل خود گذاشته اند، در هر محل و در هر جایی باید بتواند آنچنان تحولی ایجاد کند که تاثیرات سیاسی و اجتماعی آن قابل رویت باشد. بنابراین اگر اعضا و جمع های حزب با چنین انتظاری از حضور خود به فعالیتشان نگاه کنند، خود را در نقش یک رهبر و کسی که همه پاسخ را دارد نگاه کنند، آنوقت قابل تصور است که بطور مثال در دل این روزهای انقلاب چه نقش مهمی میتوانستند بازی کنند و همین امروز میتوانند برعهده بگیرند.

این مصاحبه مفصل و مهم را در سایت جوانان کمونیست بخوانید.