خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
سردار! از کی کتک خوردی؟
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 19 فوریه 2010

این عکس یک سند تاریخی است از ابعاد تظاهرات شش دی ماه (عاشورا). نام ایشان سردار عزیزالله رجبزاده است که فرمانده پلیس تهران بود ( گویا بعدا بازنشست شده، البته دقیش این است که کنارش گذاشتند تا یک ادمکش حرفه ای تر در این پست باشد ) و ایشان ظاهرا در درگیری با یکی از دختران تظاهر کننده قدری گوشمالی نوش جان کرده است