خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
سلمان رشدی و شاهین نجفی
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 25 می 2012