خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
تجمع دانشجویان در اعتراض به حجاب اجباری
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در دوشنبه 3 می 2010

دانشجویان دانشگاه هنر تهران در اعتراض به پوشیدن اجباری مقنعه در دانشگاه، تجمع برگزار کردند.

به گزارش سایت آفتاب، ماجرا از آن‌جا شروع شد که حدوداً از شروع ترم جدید خانمی به نگهبانان درب دانشگاه اضافه شد و وظیفه‌ این خانم در ابتدا صرفاً تذکر دادن به دخترها بود، اما چندی نگذشت که از ورود دخترانی که شال می‌پوشیدند جلوگیری به عمل آمد.

در ادامه این گزارش آمده بسیاری از دانشجویان دختر در حالی که شال یا روسری به سر داشتند مقابل تالار فارابی دانشگاه متحصن شده بودند، از آن‌جایی که روز دوم بود، اما این کار ایشان از سوی مسئولان چندان جدی گرفته نشد. به همین دلیل دانشجویان تصمیم گرفتند مقابل درب اصلی دانشگاه متحصن شوند. پس از چندی آقای فرجی، رئیس حراست دانشگاه در جمع دانشجویان حضور پیدا کرد و از دانشجویان خواست که جلو درب متحصن نشوند. قرار بر این شد که معاونت دانشجویی دانشگاه نیز بیاید و برای دانشجویان صحبت کند، پیشنهاد آقای فرجی این بود که در تالار فارابی جمع شوند اما دانشجویان تنها راضی شدند که مقابل درب تالار بنشینند. در این هنگام تعداد کثیری از دانشجویان پسر نیز به جمع دانشجویان دختر اضافه شدند.

رئیس حراست در جمع دانشجویان از آنها خواست تا خواسته‌های خود را عنوان کنند، یکی از دخترها گفت ما تنها حقی را می‌خواهیم که همه‌ی این سال‌ها نیز داشته‌ایم؛ احترام و آزادی. سپس آقای فرجی، شروع به صحبت کرد و گفت: در ابتدا باید بگویم که خواسته شما غیرقانونی‌ست چرا که مقنعه جز فرم دانشگاه است، و دوم اینکه تحصن و نوع اعتراض شما نیز غیر قانونی‌است. سپس یکی از دانشجویان پسر گفت با توجه با اصل 27 قانون اساسی تحصن ما کاملا قانونی‌است. در این هنگام معاونت دانشجویی وارد شد و از دانشجویان خواست که به تحصن خود پایان دهند و اعتراض خود را با نوشتن نامه بیان کنند.