خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
یادداشت‌ها
چهارشنبه 14 اکتبر 2020

زبانی که باید برای توصیف یک موقعیت استفاده کنیم. آنچه امروز در یونان شاهد هستیم، از برخورد مرزبانان با مهاجران گرفته تا وضعیت مراکز اصلی در جزایر، کمپ‌ها و دیگر بازداشتگاه ها در سرزمین اصلی ، نتیجه مستقیم سیاست هایی است که زبان روزنامه نگاری آن را سیاست های سختگیرانه یا ضد مهاجرتی می نامد، […]

مقالات و گزارشهای مختلف و متنوعی در مورد وضعیت اسفناک ساکنین کمپ پناهجویی موریا در جزیره لسووس بصورت مداوم منتشر می شود. این گزارشها و مقالات راوی شهادت افراد مختلفی هستند که به شکلهای گوناگون تجربه سختیهای زندگی در این کمپ را دارند. در اینجا من یادداشت کوتاه سابرینا لی‌ساژ از فعالین ساکن در جزیره لسووس را ترجمه کرده ام که از نزدیک هم شاهد فعالیتهای خودش و سازمانش هستم. او مدیریت برنامه های سازمان بشیرا را به عهده دارد که به زنان و کودکان کمک می کنند. بشیرا خود بخشی از یک سازمان بزرگتر است.

اقتصاد ایران با بحران‌های زیادی مواجه است که اصلاح آنها نیاز به تغییرات ساختاری در حوزه‌های مختلف دارد. این مهم را نه تنها اقتصاددانانی که بصورت مداوم در رسانه های ایران مطرح می کنند، که دیگر همه مردم می‌دانند. اقتصادی که به‌طور تاریخی از تورم بالا، سطح اشتغال پایین، رشد اقتصادی پایین و نوسانی و فقر و نابرابری در رنج است و همه این موارد در جامعه‌ای رخ می‌دهد که شهروندان با انواع تبعیض‌های سیاسی، مذهبی و جنسیتی نیز مواجه‌اند.

جمعه 27 دسامبر 2019

جیمز بالدوین، نویسنده آمریکایی در ۱۹۲۴ در هارلم به دنیا آمد. او بزرگترین فرزند از میان ۹ فرزند خانواده بود و در ۱۴ سالگی، مدت کوتاهی همانند پدرش به عنوان واعظ، جوانی خود را پشت سر نهاد، چنان‌که خود می گوید :«قدرت نطق و بیان کلیسایی بر نثر من تاثیر گذاشته است.» اما همزمان به نقد مواضع کلیسا در مورد نابرابری‌های نژادی و همجنس‌گرایی پرداخت.

نوتارا اولین پروژه اسکان پناهندگان در یک ساختمان اشغالی است. آنها هزاران زن، مرد و کودک را طی چهار سال گذشته میزبانی کرده اند. در مقابل، در حالی که دیگران از راههای مختلف به پناهندگان کمک می کنند، دولت می خواهد با اعزام نیروهای ویژه آنها را از این ساختمان بیرون کند.

با به روی کار آمدن دولت دست راستی جدید در آتن با وعده برخورد با گروههای سیاسی چپ و آنارشیست و همچنین تعیین تکلیف با وضعیت پناهجویان و توقف پذیرش آنها، دولت تحرکات گسترده ای را آغاز کرد. از جمله حمله به خانه های مسکونی پناهجویان در دستور کارشان قرار گرفت. خانه هایی که توسط فعالین سیاسی عموما آنارشیست و فعالین پناهندگی اشغال شده و در اختیار پناهجویان قرار گرفته بود، تبدیل به هدف اصلی حمله پلیس شدند. پیشتر این خانه ها مورد حمله گروههای مختلف فاشیستی قرار می گرفت که پس از انتخابات، این وظیفه به پلیس محول شد!

پنج‌شنبه 19 جولای 2018

همان نقشی که مذهب در قرون وسطی در حفظ استبداد فئودالی داشت امروز ناسیونالیسم در حفظ بساط سرکوب و چپاول سرمایه داری ایفا میکند. ناسیونالیسم به معنی امروزیش اش با تشکیل ملت – کشورها در صده اخیر ( مقارن با انقلابات صنعتی و روی کار آمدن طبقه سرمایه دار) مطرح شده و به ایدئولوژی مسلط دولتها و جوامع تبدیل شده است.

پنج‌شنبه 28 ژوئن 2018

در طول هفته های گذشته، اخبار گسترده ای در مورد تخریب جنگلهای شمال، از بین رفتن تالابها و زیستگاههای متنوع جانوری در کشور منتشر شده است. آثار تخریبی محیط زیست آن قدر با اهمیت است که بی توجهی به آن باعث شد که در فاصله سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ رتبه ایران در این حوزه […]

مبارزه از زیر لحاف (Slacktivism) فعالیت‌های به ظاهر اجتماعی مجازی‌ای است که به فرد احساس رضایت کاذب انجام عملی مثبت را می‌دهند، در حالی که تاثیر واقعی آن کار هیچ و یا بسیار ناچیز است. از آنجایی که اینترنت به مدد شبکه های اجتماعی و حضور انبوهی از شهروندخبرنگاران و حضور چشمگیر فعالین سیاسی و […]

صفحه «آزادیهای یواشکی» یک نماد است. نماد آزادی خواهی جامعه ای که به اجبار نه می گوید. من تا حالا بحثهای مختلفی را از افراد با گرایشهای سیاسی مختلف خوانده ام. بعضیها حمایت می کنند، بعضیها تو سرش می زنند که این حرکت مبارزه را لوس می کند. می گویند این حرکت ربطی به آزادی […]

مارکس متاخر و راه روسی عنوان کتابی است راجع به مارکس. تئودور شانین، جامعه‌شناس برجسته لهستانی/روسی در مسائل دهقانی و استاد رشته جامعه‌شناسی در دانشگاه منچستر در این کتاب تفسیرهایی را درباره مارکس در آخرین مراحل تکاملش ارائه می‌کند که مستقیما به پیش نویس‌هایی که در کتاب انتشار یافته‌اند، مربوط است. به قول نویسنده این […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها